408 Husbyggnad, murning och plattsättning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är schaktningsmaskinförare, schaktare, stenmontör och husbyggare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i byggnadsbranschens företag på bygg- eller renoveringsbyggplatser, i uppgifter med nybyggnad och underhåll av vatten- och energiförsörjningsnät, hos kommunen i uppgifter med montering av regnvatten- och avloppsvattensystem, som ledare av schaktningsarbeten, i arbeten med mätning och märkning av jordbyggnadsobjekt, eller som självständig yrkesutövare.

#mästare2020 #murningochplattsättning

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Muraryrket är ett av byggbranschens mest krävande och traditionella hantverksyrken. Murarna arbetar i olika byggföretag och som självständiga yrkesutövare. I yrket behöver man ha mångsidiga praktiska färdigheter, behärska olika arbetstekniker, ha planeringsförmåga och vara noggrann. En murare gör i huvudsak tegel- och blockmurningar för byggnadsgrunder samt murning av inner- och ytterväggar samt pelare. Av tegel muras också eldstäder.

Murarens arbete förutsätter planerings- och organiseringsförmåga samt noggrannhet och tålamod. I arbetet behövs förmåga att kunna anpassa sig till olika arbetssituationer samt till omväxlande förhållanden. En murare ska kunna arbeta självständigt men också i grupp.
Arbetsredskap som en murare använder är murslev, hammare, gummiklubba, brukkälke, blandare för murbruk, vattenpass, snörslå osv. När tunga material ska förflyttas och lyftas tar man hjälp av maskiner.

I murarens arbetsuppgifter kan även rappnings- och plattsättningsarbeten ingå. Plattsättarna monterar sten-, betong-, tegel- och keramikplattor på väggar, golv och utomhus. En plattsättare gör också ofta vattenisoleringsarbeten i våtutrymmen.

Det är viktigt att känna till och att följa arbetssäkerhetsbestämmelserna.

Tävlingen är en individuell tävling, men den tävlande har beroende på uppgiften vid behov tillgång till en assistent som arrangören tillhandahåller.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen:

 • arbeten i stomskedet
 • grundläggningsarbeten
 • murning
 • plattsättning

Grenansvariga

Pertti Kämäräinen

pertti.kamarainen@gradia.fi

040 341 5581

Hannu Korhonen

hannu.korhonen@gradia.fi

040 341 5544

Styrgrupp

 • Ari Backlund, E. Vuorio Oy
 • Harri Kaipio, Rakennusteollisuus ry
 • Hannu Korhonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Pertti Kämäräinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Olli Lötjönen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Veijo Matala, Ammattiopisto Lappia
 • Jukka Ruuskanen, Ammattiopisto SAMIedu
 • Petteri Stubb, Petteri Stubb Tmi
 • Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners