407 Husbyggnad, timmermansarbete

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är schaktningsmaskinförare, schaktare, stenmontör och husbyggare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i byggnadsbranschens företag på bygg- eller renoveringsbyggplatser, i uppgifter med nybyggnad och underhåll av vatten- och energiförsörjningsnät, hos kommunen i uppgifter med montering av regnvatten- och avloppsvattensystem, som ledare av schaktningsarbeten, i arbeten med mätning och märkning av jordbyggnadsobjekt, eller som självständig yrkesutövare.

#mästare2020 #timmermansarbete

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Husbyggare arbetar på byggplatser för nybygge och renovering och utför olika byggnadsarbeten ända från inledningsskedet till arbetets färdigställande. Till det omfattande uppgiftsfältet hör alla arbeten vid hus- och betongbyggande samt montering av byggprodukter. I yrket krävs mångsidiga hantverksfärdigheter, stilkänsla, omdöme och att man är orubblig ifråga om spåren av det egna arbetet. Det är viktigt att känna till och följa arbetarskyddsförfattningarna.

Arbetsmiljön varierar enligt byggobjekt. Husbyggarna arbetar både inomhus och utomhus i skiftande väderleks- och andra förhållanden. Tidvis kan man i arbetet utsättas för drag, kyla, fukt, hetta och buller. I yrket krävs det att man har hantverksfärdighet, problemlösningsförmåga, ett självständigt arbetssätt och även god fysisk kondition. Husbyggaren använder olika byggnadsverktyg, mätanordningar, apparater och maskiner i sitt arbete. En husbyggare ska klara av att arbeta både självständigt och i grupp.

Arbetsplatser för husbyggare finns i byggfirmor, inom byggnadsproduktindustrin, den offentliga sektorn samt som självständig yrkesutövare.

Tävlingen är en individuell tävling, men den tävlande har beroende på uppgiften vid behov tillgång till en assistent. 

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom byggnadsbranschen:

 • grundfärdigheter inom byggande
 • stomarbeten
 • husbyggnad
 • timmermansarbeten i grundläggnings- och stomskedet
 • avslutande arbeten inomhus

Grenansvariga

Ismo Postareff

ismo.postareff@gradia.fi

040 341 5577

Tero Lehtonen

tero.lehtonen@gradia.fi

040 341 5516

Styrgrupp

 • Johan Lehtonen, Würth Oy
 • Tero Lehtonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jukka Luoto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Veijo Matala, Ammattiopisto Lappia
 • Jari Pekkanen, Baujari Oy
 • Ismo Postareff, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mika Tourunen, Rakennusliitto

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners