406 Elinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör och elmontör.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla yrkesuppgifter som hänför sig till produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparationer och service av elinstallationer samt automation och underhåll.

#mästare2020 #elinstallation

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En elmontör utför installations-, drifts- och serviceuppgifter i industrianläggningar, installationsföretag av elnät och i entreprenadfirmor inom elbranschen. Beroende på befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av eldistributionsnät, installation av belysning och apparatur i fastigheter samt olika slags installationer av svagströmssystem, programmering, reparation och kundbetjäning.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetsuppgifter som mäter den omfattande yrkesskicklighet som förutsätts hos elmontörer. Man har strävat efter att utforma uppgifterna så att de i så stor utsträckning som möjligt påminner om genuina arbetsuppgifter för en elmontör.

Tävlingen är en individuell tävling.

Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De som avlagt examen arbetar som elmontörer.

Vid elinstallationsarbeten lägger man särskild vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt, att branschens bestämmelser följs och att slutresultatet har en kvalitativt hög nivå. Man fäster också uppmärksamhet vid arbetsmetoder, förmåga att läsa ritningar, materialkännedom och kostnadsmedvetenhet samt samarbetsförmåga och dokumentation.

Grenansvariga

Vesa Hirvenlahti

vesa.hirvenlahti@gradia.fi
040 341 4472

Pasi Kuusela

pasi.kuusela@gradia.fi

040 341 5692

Lajiohjausryhmä

 • Jarkko Arola, Jokiwatti Oy
 • Jouni Enqvist, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Sakari Hannikka, ABB
 • Vesa Hirvenlahti, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Hannu Husso, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Kari Kenttä, Ammattiopisto Lappia
 • Lauri Kröger, Stream Industries Oy
 • Pasi Kuusela, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Seppo Kuusikko, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Tuomo Lahtinen, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Juha Liiten, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Marko Saarinen, Valmet Oyj
 • Timo Sallanne, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Raimo Tornberg, Kainuun ammattiopisto KAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners