405 Rörläggning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdet för rörmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel inom byggnadsindustrin, i ett fastighetskötselbolag eller i ett kommunalt vatten-, avlopps- eller energiverk.

#mästare2020 #rörläggning

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen i husteknik, kompetensområdet för rörmontering. Den lämpligaste utbildningen för en tävlande som deltar i rörläggningsgrenen är grundexamen inom husteknik, kompetensområdet för rörmontering.

För de studerande som inlett sina studier enligt examensgrunderna är den lämpligaste utbildningen kompetensområdet för rörmontering med inriktningsalternativet för rörmontör eller värmeelementsmontör. De som avlagt examen får i huvudsak arbetsuppgifter inom VS-installation eller -underhåll.

Tävlingen är en individuell tävling.

Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Examens- och läroplansbaserade kunskapsområden för grenen rörmontering är grundkunskaper inom husteknik, VS-installation, svetsteknik samt mätnings-, reglerings- och automationsteknik.

Grenansvariga

Tapio Montonen

tapio.montonen@gradia.fi

040 341 5557

Juha Jukkala

juha.jukkala@gradia.fi

040 341 5551

Styrgrupp

  • Jesse Hartikainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Sauli Jaara, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Juha Jukkala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Markus Kaihua, Lapin koulutuskeskus REDU
  • Tapio Montonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Tommi Mäntylä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Jari Niinimäki, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
  • Seppo Pasanen, LVI-asennus Seppo Pasanen
  • Leo Tolvanen, LVI-Suora
  • Jussi Vuoti, Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners