404 Målning och tapetsering / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Koulutuskeskus Brahe

Kummatinkatu 3, Gympahall
92150 Raahe

Tuija Nurkkala
tuija.nurkkala@raahenedu.fi
040 025 2138

Semifinalkoordinator

Tuija Nurkkala, Brahe
tuija.nurkkala@raahenedu.fi
040 025 2138

Antal tävlande

Två studerande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Beskrivning av tävlingsmodulerna

 • Utjämning och skarvspackling
 • Tapetsering
 • Behandling av träytor
 • Teorikunskap.

Ritning på tävlingsvägg (pdf)

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 4-6 timmar (kl. 9.00-15.00).

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen görs av en huvuddomare och 8 domare.

Exempel på bedömningen

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens prydlighet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

Grenens tidtabell

Preliminär tidtabell

8.00 – 8.30Anmälan och tid att bekanta sig med tävlingsplatsen.
Den tävlande ska bestyrka sin identitet.
8.30 – 9.00Allmän info till de tävlande och följeslagarna
9.00 – 11.45Tävlingens modul 1
11.45 – 12.20Lunch
12.20 – 14.00Tävlingens modul 2
14.00 – 14.15Paus
14.15 – 15.45Tävlingens modul 3
15.45 – 16.00Feedback och avslutningsord

Arbetsredskap kan tas till tävlingsplatsen under anmälningstiden eller på eftermiddagen dagen före tävlingen.

Material och maskiner

I semifinalen används Tikkurila Oyj:s allmänna material och tillbehör för målning och spackling.  De ytor som ska behandlas är gipsskiv- och träytor samt grundmålade ytor.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • Giltigt arbetssäkerhetskort
 • Skriftligt tillstånd för fotografering och videofilmning av arbetet
 • Godkännande av målsman för minderårig
 • Skisseringsredskap, pennor och papper
 • Egna arbetsredskap, arbetsbock, LED-lampa och en skarvsladd
 • Personlig skyddsutrustning, hjälm, säkerhetsskor, skyddsglasögon och varselskjorta
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners