404 Målning och tapetsering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdena för byggnadsmåleri och industriell ytbehandling i grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. Examensbenämningarna är målare, golvläggare och ytbehandlare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen finnas till exempel i byggnadsföretag samt i företag som specialiserat sig på underhåll av byggnader eller i målnings-, ytbehandlings-, spacklings-,  utjämnings-, rappnings- och tapetseringsuppgifter.

#mästare2020 #målningochtapetsering

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsarbetet kräver vanliga kunskaper för en målare, såsom nybyggnads-, reparations-, målnings- och fasadmålningskunskaper. Ytor som ska målas kan vara t.ex. inre väggytor, innertak, golv, dörrar, fönsterkarmar, lister, möbler eller värmeelement. Arbetet kan också bestå av tapetsering eller målning av fasadbeklädnad och plåttak inklusive grundarbete. Den tävlande ska kunna utföra arbetet utgående från ritningar och arbetsbeskrivningar samt själv fatta beslut om en förnuftig arbetsordning.

Tävlingen är en individuell tävling.

Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grunderna för yrkesinriktad grundexamen, kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen, examensbenämningen målare, och på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

I krav på kunnande i examengrunderna för examensbenämningen målare ingår bl.a.:

 • skydd, rengöring, förbehandling, slipning och primning vid målningsarbeten
 • att behandla fogarna i gipsskivor och andra skivor
 • att kitta, spackla och jämna olika slags underlag som ska behandlas
 • att behärska grundmålning, mellanstrykning och ytmålning både med handverktyg och med målarsprutor på olika underlag och ytor
 • att göra avgränsningar med handverktyg
 • att behärska fästning av väggbeläggningar som ska målas och av vanliga väggbeläggningar

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

Den tävlande ska behärska de arbetsuppgifter som dagens målare utför som en arbetshelhet i sitt yrke. Den tävlande ska kunna planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsskede till ett annat sker smidigt och så att det inte uppstår onödiga avbrott, till exempel för att man är tvungen att vänta på att ett material ska torka.

Den tävlande ska kunna utföra tävlingsuppgifterna utgående från skriftliga arbetsbeskrivningar och ritningar. En målare ska också kunna agera om det blir ändringar i planerna, till exempel om en kund önskar göra ändringar i färger eller material. Vid bedömningen av nivån på yrkesskickligheten beaktas snabbheten i arbetet, noggrannheten i avgränsningarna, ordningen och redan vid arbetsplatsen, ytornas kvalitet, iakttagande av arbetssäkerhet, yrkesmässigt utförande av arbetet och hållbar.

Grenansvariga

Jyrki Maunonen

jyrki.maunonen@gradia.fi

040 341 5517

Katja Jaatinen

katja.jaatinen@gradia.fi

040 341 6257

Styrgrupp

 • Aki Aaltonen, Tikkurila Oyj
 • Ismo Falck, C.E.Lindgren Oy
 • Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oyj
 • Katja Jaatinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Juho Kostekivi, Koulutuskeskus Brahe
 • Jani Lehtoniemi, Koulutuskeskus Brahe
 • Eva Mahlamäki, Koulutuskeskus Brahe
 • Jyrki Maunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tuija Nurkkala, Koulutuskeskus Brahe
 • Jouko Söderlund, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Reijo Turpeinen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Marja Viitaniemi, TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners