402 Ventilationsmontör

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdet för ventilationsmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel inom byggnadsindustrin, i ett fastighetskötselbolag eller i ett kommunalt vatten-, avlopps- eller energiverk.

#mästare2020 #ventilationsmontör

Semifinal

Denna sida blir tillgänglig i november 2019

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen utförs tunnplåtsarbeten samt installation av ventilationsanordningar och kanaler samt uppgifter som har med mätningsreglering att göra.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i den läroplansbaserade yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. Grenen bygger på specialiseringsstudier i ventilationsinstallation i grundexamen inom husteknik.

Under tävlingen får de tävlande anvisningar och ritningar utifrån vilka de genomför olika delhelheter och avancerar i tävlingen. Varje delhelhet bedöms. Intyget kan användas till grund för bedömning av yrkesprov vid läroanstalterna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingen består av uppgifter som rör kanalinstallation, installation av huvudenhet, tillverkning av delar samt mätning och reglering. I den skriftliga delen ska den tävlande skapa en dellista och prissätta delar med hjälp av programmet Excel.

Grenansvariga

Jarmo Lieto

jarmo.lieto@gradia.fi

040 341 5549

Timo Toivanen

timo.toivanen@gradia.fi

040 341 5547

Styrgrupp

  • Jukka Alatolonen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Pasi Kaislavuo, Koulutuskeskus Salpaus
  • Ari Kurtti, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Jarmo Lieto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Pekka Saastamoinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Timo Toivanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners