401 Möbelsnickare / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Saimaan ammattiopisto,
Sampo

Imatran toimipiste
Koulukatu 5
55120 Imatra

Pasi Sokura
pasi.sokura@edusampo.fi
040 772 8417

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova

Professorintie 5
28600 Björneborg

Arto Hanka
arto.hanka@winnova.fi
044 455 7905

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia

Ojakkalantie 6
03100 Nummela


Vesa Kupila
vesa.Kupila@luksia.fi
044 369 6343

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jedu

Opintie 2
85100 Kalajoki

Tero Marttila
tero.marttila@jedu.fi
040 150 8444

Semifinalkoordinator

Reima Mäntyranta, JEDU
reima.mantyranta@jedu.fi
044 769 2223

Antal tävlande

3 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Semifinalarbetet i grenen för möbelsnickare går ut på att tillverka en produkt enligt givna instruktioner och ritningar. Den tävlande ska först göra en kapnota, där storle-ken och mängden på det material som behövs framgår. Efter detta fortsätter arbetet med tillverkningsskedet, där man genom att använda olika bearbetningsskeden och maskiner gör de fogar och andra bearbetningar som behövs. Avslutningsvis gör den tävlande slutfinishen och monterar ihop sitt arbete. Bedömningsgrunderna för pro-dukten motsvarar berömlig nivå.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 7 timmar. I tiden ingår uppgiftsbeskrivning och lunch.

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Det totala antalet poäng är 100. Poängen fördelar sig enligt följande:
 • Objektivt mätbara komponenter 30 p
 • Fogar och konstruktioner 10 p
 • Behärskande av maskiner och verktyg, inkl. arbetssäkerhet 20 p
 • Kapnota 10 p
 • Materialanvändning och nya komponenter 5 p
 • Slutfinish och funktionalitet 20 p
 • Tidsanvändning 5 p

Beskrivning av bedömningens genomförande

Föremålen för bedömning preciseras mera ingående i bedömningsblanket-ten.

Bedömningen görs av 3 domare.

Tävlingsledaren representerar den läroanstalt som arrangerar semifinalen och bjuder in s.k. utomstående domare, t.ex. träbranschens lärare från andra läroanstalter eller från andra utbildningsenheter. De övriga domarna kan vara arbetslivsrepresentanter från trävarubranschen. Tävlingsledaren och domarna kommer överens om vem som fungerar som huvuddomare.

Exempel på bedömningen

Krav på yrkesskicklighet

 • Förmåga att läsa ritningar
 • Uppgörande av kapnota
 • Behärskande av konstruktioner
 • Behärskande av de vanligaste handverktygen och maskinerna
 • Användning av snickerimaskiner
 • Arbetssäkerhet
 • Behärskande av de vanligaste metoderna för träbearbetning
 • Grunderna för slutfinish
 • Sammansättning

En principmodell av semifinaluppgiften

Modell nattduksbord (pdf)

Material och maskiner

Förutom på förhand bearbetade råvaror har de tävlande också tillgång till avdelning-ens maskiner och anordningar. Tillverkningen av produkten sker med traditionella träbearbetningsmaskiner inom snickeribranschen.

Tävlingsarrangören bjuder de tävlande och följeslagarna på lunch under semifinalen, och det ska även serveras mellanmål för de tävlande.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • Material som anges i inbjudan
 • De vanligaste snickarverktygen, arbetskläder och skyddsutrustning.
 • Skisseringsredskap, pennor, kalkylator och papper.

Man kan också ta med sig de elverktyg man önskar, t.ex.

 • sladdlös borrmaskin
 • handöverfräs med tillhörande bett utan fräsbord
 • exenterslipmaskin med egen dammsugare.


Övriga eldrivna verktyg som tas med bör vara små och handmanövrerade.

Det rekommenderas att man tar med handmanövrerade förbindningsfräsar (t.ex. Mafell, Domino och Lamello).


Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners