401 Möbelsnickare


Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom träindustrin. Examensbenämningarna i grundexamen är skivprocesskötare, snickare och sågprocesskötare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i företag som tillverkar träkonstruktionsdelar, i tillverknings- och vidareförädlingsuppgifter inom såg- och träskiveindustrin, i snickerier, möbelfabriker och verkstäder eller som självständig företagare.

#mästare2020 #möbelsnickare

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen tillverkas en typisk möbel. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt CNC-maskin på ett ändamålsenligt och arbetssäkert sätt, och kunna välja lämplig arbetsordning för uppgiften. Det färdiga arbetet ska ha exakta mått och uppfylla kvalitetskraven, samt följa tidtabellen. Produkten ska vara säljbar.

Tävlingsarbetet tillverkas enligt ritningar och arbetsbeskrivningar av material som finns på tävlingsplatsen. Grenen bygger på grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom trä- eller konstindustri. Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna. En separat introduktion ges för programmering och användning av CNC-maskinen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande behärskar följande innehåll i grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom trä- och konstindustri:

 • arbeten för maskinbearbetning, beslag, montering och slutbearbetning inom möbelindustrin
 • grunderna i CNC-programmering
 • arbetsbilder och arbetsorder
 • arbetssäkerhet
 • produkttillverkning
 • kundinriktad tillverkning
 • centrala aspekter inom företagsamhet och yrkesetik
 • centrala aspekter inom hållbar utveckling
 • arbetsergonomi

Kunskapskrav:

 • förmåga att läsa ritningar
 • uppgörande av kapnota
 • behärskande av de vanligaste metoderna och konstruktionerna inom träbearbetning
 • materialkännedom
 • behärskande av de vanligaste verktygen och bearbetningsmaskinerna
 • handverktyg och maskiner
 • maskinbearbetnings-, beslag-, monterings- och slutfinisharbete inom möbelindustrin
 • användning och programmering av CNC-maskin
 • arbetssäkerhet
 • grunderna för slutfinish av möbler
 • kundinriktad tillverkning

Den tävlande kan själv välja vilka arbetsmetoder och -maskiner han / hon använder.

Grenansvariga

Jouni Aho

jouni.mikael.aho@gradia.fi

040 341 5553

Manu Semann

manu.semann@gradia.fi

040 341 6071

Styrgrupp

 • Jouni Aho, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jaakko Järvi, Puulon Oy
 • Eero Lahtinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Reima Mäntyranta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
 • Tero Marttila, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
 • Manu Semann, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Marko Varjos, Koulutuskeskus Salpaus

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners