För besökare

Här hittas information för Mästare2020 Jyväskylä -evenemangets besökare.

Logi

Bokning av logi

Transport

Sidan publiceras under våren 2020

Jyväskylä

Bekanta dig med Jyväskylä!

Arrangeras i samarbete med

Evenemangets huvudsamarbetspartners