602 Elektroniikka ja robotiikka / Semifinaali

Aika

Keskiviikko-torstai 29.-30.1.2020

Kilpailupaikat

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Hepolamminkatu 10, S-talo
33101 Tampere

Tommi Siren
050 343 6744
tommi.siren@tampere.fi

Semifinaalikoordinaattori

Tommi Siren, Tredu

tommi.siren@tampere.fi
050 343 6744

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Rakentelussa testataan kilpailijan kykyä rakentaa elektroninen laite ja saada se mahdollisen rakenteluvirheiden jälkeen toimintakuntoon.

Ohjelmointi suoritetaan mukana tuodulla ohjelmointikortilla. Kortin suoritusvaatimuksen löytyvät alla olevassa ohjeessa.

Mittaamistehtävässä testaan kilpailijan kykyä suorittaa yleismittarilla ja oskilloskoopilla yleisimpiä elektroniikan mittauksia ja myös kuinka hyvin hän osaa tallentaa mittaustulokset ymmärrettävään muotoon.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika 

Moduuli 1. Rakentaminen ja testaus, 30 p 

Kilpailija rakentaa tässä tehtävän osassa elektroniikkakortin valmiille piirilevylle ja testaa sen. 

Moduuli 2. Ohjelmointi, 35 p 

Ohjelmointitehtävässä laaditaan Arduino Uno – kortille C-kielinen ohjelma, joka ohjaa erillistä elektroniikkakorttia. Ohjelmoinnin elektroniikkakortti kiinnitetään Arduino-kortin päälle. 

Kilpailijan pitää tuoda mukanaan oma Arduino Uno-kortti ja siihen sopiva USB-johto. Arduino Uno-kortti ja siihen liitettävä kortti saa sähkön USB-liitännän kautta. Erillistä sähkölähdettä ei tarvita. Kilpailijalla pitää olla oma kannettava tietokone, johon on asennettu Arduinon ohjelmointiympäristö. 

Ohjelmointitehtävän osaamisvaatimukset 

 • Oma ohjelmointiympäristö ja ohjelmointilaite pitää olla asennettuna ja testattuna 
 • Tulo- ja lähtöliitäntöjen määrittely ja alustaminen 
 • Tuloliitännän tilan testaaminen (kytkeytyvät koskettimille, painonapeille tai liukukytkimille) 
 • Kytkimen kosketinvärähtelyn estäminen 
 • Lähtöliitännän asettaminen ala- ja ylätilaan 
 • Lähtöliitännän käsittely porttina tai sen osana 
 • AD-muuntimen ohjelmointi 
 • Ohjelmasilmukka, joka tekee tunnetun määrän kierroksia 
 • Ohjelman jakaminen funktioihin 
 • Yllä oleva lista ei ole täydellinen. Se antaa jotain vihjeitä siitä, mitä ohjelmointitehtävässä on odotettavissa 

Moduuli 3. Mittaus ja testaus, 25 p 

Mittaukset tehdään käyttäen oskilloskooppia ja yleismittaria. 

Tehtävässä voi olla seuraavia mittauksia: 

 • normaalit jännitemittaukset 
 • erilaisten signaalimuotojen mittaukset oskilloskoopilla 
 • mittaustulosten tallentaminen oskilloskoopin muistiin ja siirtäminen Wordilla tehtävään mittausraporttiin 

Pääasialliset arviointikriteerit

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu moduuleihin (arviointiosio), niiden alla oleviin aliosioihin, ja myöhemmin lopullisen tehtävän arviointikaavakkeessa tarkennetaan vielä varsinaisiin arviointikohteisiin.

Arviointien painopiste voi muuttua annetusta 30% lopullisessa tehtävässä. Arviointi on objektiivista.

Lajin aikataulu

Keskiviikko 29.1.2020

16.00 – 18.00Ohjelmistoympäristön ja työpisteen sekä
työkalujen tarkistus, jonka jälkeen Tampereen
järjestämä iltaohjelma

Torstai 30.1.2020

9.00Elektroniikkamoduulin rakentaminen ja testaus
(kädentaidot ja työkalujen käyttö
11.00 – 12.00Ruokailu
12.00 14.00Ohjelmointi
14.00 16.00 Mittaaminen ja tulosten dokumentointi
16.00Lopetus
16.00 – 17.00Loppuarviointi

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo mukaan Arduino Uno-mikrotietokonekortin ja kaiken siihen liittyvän IDE-ohjelmistoympäristön.

Kilpailija tuo tullessaan myös seuraavat työkalut:

 • kannettava tietokone (1 kpl)
 • juotinasema (yhdellä juotoskynällä) 1 kpl/ kilpailija (juotoskärkien määrä ei ole rajoitettu)
 • lyijytön tina
 • henkilökohtaiset käsityökalut sisältäen pintaliitoskomponenttien käsittelyyn soveltuvat pinsetit
 • yleismittari
 • oskilloskooppi
 • henkilökohtaiset suojaimet
 • laskin

Jos kilpailijan lähettävällä oppilaitoksella ei ole mahdollisuutta tuoda kilpailijan mukana kaikkia laitteita, tulee yhteyttä ottaa 20.1.2019 mennessä semifinaalikoordinaattoriin tarvittavien laitteiden järjestämiseksi.

Kilpailijan omassa kannettavassa tietokoneessa tulee olla asennettuna Arduino IDEohjelmisto. Kilpailija vastaa oman koneensa toimivuudesta kilpailun aikana. Tietokoneongelmiin ei saa käyttää ulkopuolista apua kilpailun kuluessa.

Kilpailija varautuu siihen, että hän joutuu tekemään suunnittelun muutoksia ja lisäyksiä elektroniikan ja ohjelman suunnittelun osalta.

Kilpailunjärjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle oman työpöydän, jossa sähköliitäntä.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Rakentaminen ja testaus

Ehdot

Käytettävä aika:3 h
Pisteet:30 p

Kriteerit

Pääasialliset arviointikriteerit

 • Komponenttien asemointi, 8 p
 • Komponenttien juottaminen, 10 p
 • Testaus ja dokumentointi, 7 p
 • Siisteys ja työturvallisuus, 5 p

Moduuli 2/Ohjelmointi

Ehdot

Käytettävä aika:2 h
Pisteet:35 p

Kriteerit

Pääasialliset arviointikriteerit

 • Oman ohjelmointiympäristön toimiminen ja käyttö, 5 p
 • Ohjelman vaiheiden arviointi jakaantuu osiin, joista saa yhteensä 30 pistettä

Moduuli 3/Mittaus ja testaus

Ehdot

Käytettävä aika:2 h
Pisteet:35 p

Kriteerit

Pääasialliset arviointikriteerit

Arviointi jakaantuu mittauskohteiden mittaustulosten (75%) ja siihen liittyvän dokumentoinnin (25%) kesken .

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit