602 Elektroniikka ja robotiikka

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Ammattinimike on elektroniikka-asentaja ja ICT-asentaja.

Työtehtäviä voivat olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikenne- ja tietokonelaitteiden asennukset ja käyttöönotto sekä elektroniikkatuotantoon liittyvät testaus, korjaus- ja käyttöönottotehtävät tai huolto- ja asennustoimintaan liittyvät asiakaspalvelutyöt.

#taitaja2020 #elektroniikkajarobotiikka

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Elektroniikan eräs sovellusalueista on robotiikka. Robotiikka on nopeasti kehittyvä tulevaisuuden ala, jolta on lupa odottaa paljon. Robotiikka on jo nyt tärkeä osa teollisuutta ja useita muitakin aloja. Robotiikan sovelluksia on laajasti käytössä valmistavassa teollisuudessa, maataloudessa, liikenteessä, kaivoksissa ja terveydenhuollossa. Täysin omat sovellusalueensa ovat turvallisuussektori, sotilaskäyttö ja avaruusteollisuus. Robotit menevät sinne mihin ihmistä ei voida lähettää. Robotit pelastavat ihmisiä raunioista ja matkaavat toisille planeetoille.

Robotti on elektroninen järjestelmä, jossa mikroprosessorin ohjaama elektroniikka vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa. Robotti havainnoi ympäristöä erilaisilla antureilla ja muuttaa omaa liiketilaansa toimilaitteiden välityksellä. Päätökset robotin käyttäytymisestä määrää sen sisältämä ohjelmointi. Mikroprosessori noudattaa kaikissa toimissaan ohjelmamuistinsa sisältämiä käskyjä. Näitä käskyjä kutsutaan ohjelmakoodiksi.

Osaamisvaatimukset

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittanut elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikka-alan sovelluksiin liittyviä asennus-, huolto- ja asiakaspalvelutöitä. Keskeisinä osaamisalueita ovat sulautettujen järjestelmien asennus ja huoltotyöt.

Taitaja-kilpailun tarkemmat osaamisvaatimukset löytyvät elektroniikka-asentajien tutkinnon osista:

  • ammattielektroniikka
  • sulautetut sovellukset ja projektityöt.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Lajiohjausryhmä

  • Jukka Jokinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Petri Koskinen, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
  • Arto Pitkänen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Keijo Salonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Tommi Sirén, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit