601 Automaatioasennus

Tämän lajin tehtävät perustuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat automaatioasentaja ja sähköasentaja.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä.

#taitaja2020 #automaatioasennus

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Automaatiolaji pohjautuu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon sähköasentajan ja automaatioasentajan suuntautumisvaihtoehtoihin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Automaatioasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa ja sähkö/automaatioalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla kenttälaitteiden ja erilaisten teollisuuden järjestelmien kunnossapitoa tai asennuksia, kiinteistöjen automaation laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia ja korjausta.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailulajin tehtävät sijoittuvat sähkö-automaatioasentajan tehtäviin teollisuudessa.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävissä korostuu dynaaminen osaaminen ongelmanratkaisun muodossa. Haasteet liittyvät materiaalin valintoihin, asennus-, käyttöönotto- ja tarkastustehtäviin seuraavilla osa-alueilla:

 • teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset
 • sähkömoottori- ja jakokeskusasennukset
 • kenttälaiteasennukset
 • logiikka-asennukset ja kenttäväylät
 • säätöpiirien toiminnan ymmärtäminen
 • koestukset, vianetsintä ja kunnossapito
 • muutosten dokumentointi

Lisäksi korostuvat:

 • työsuojelutaidot
 • työturvallisuus, ergonomia, toimintakyvyn säilyttäminen – vireystilan ylläpito / tauotus, terveelliset eväät
 • työturvallisuus korostuu henkilökohtaisten suojainten käytön ehdottomana vaatimuksena ja kilpailualueelle tulon ehtona

Lajiohjausryhmä

 • Markku Lasarov, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Juha Honkamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Harri Jylhä, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Jarmo Kainumaa, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Mikko Koskinen, Insta Automaatio Oy
 • Tapani Mainio, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Ville Torvinen, Siemens Oy

Yhteistyökumppanin sanomaa

Suomalaisen teollisuuden uudistajana haluamme tukea tulevaisuuden automaatio-osaajia.

Ville Torvinen, oppilaitosyhteistyövastaava
Siemens Osakeyhtiö

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit