P3 Asiakaspalvelu ja myynti

Liiketoiminnan perustutkinto
merkonomi

Semifinaali

Sivu nähtävissä marraskuussa 2019

Finaali

Sivu nähtävissä helmikuussa 2020

Tulokset

Finaalin tulokset nähtävissä 14.5.2020

Yleiskuvaus kilpailulajista

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet ja myymälätyöskentely. Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan alan eri tehtävissä.
Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot uusissakin tilanteissa. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Hänellä on riittävästi kieli- ja laskutaitoa, liiketaloudellista osaamista sekä kykyä käyttää tietoteknisiä laitteita asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään T1-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Kilpailu on yksilökilpailu.

Lajivastaavat

Virpi Kerppola

virpi.kerppola@spesia.fi

040 578 1517

Matti Karko

matti.karko@spesia.fi

044 765 1526

Lajiohjausryhmä

  • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2019.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit