502 Kokki

Tämän lajin tehtävät perustuvat ravintola- ja catering-alan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat kokki ja tarjoilija.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi hotellissa, majoitusliikkeessä, ravintolassa, catering-alan yrityksessä, suurkeittiössä, kahvilassa, liikenneasemalla, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyrityksessä sekä lasti- ja matkustajalaivalla.

#taitaja2020 #kokki

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kokki toimii ruoanvalmistustehtävissä erilaisiin liikeideoihin perustuvissa keittiöissä. Kokki suunnittelee, esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille maittavia, houkuttelevia ja terveellisiä ateriakokonaisuuksia asiakkaille. Ruoanvalmistustehtävissä kokki osaa käyttää ja muokata ruoanvalmistusohjeita. Kokki toimii asiakaspalveluhenkisesti, vastuullisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti sekä kestävän toimintatavan mukaisesti.

Annoksissa ja menukokonaisuuksissa kokin on huomioitava maun lisäksi esteettiset ja ravitsemukselliset seikat sekä erityisruokavaliot ja gastronomia. Ruokalajien valmistamisessa kokki ottaa huomioon hygieenisyyden, ympäristönäkökohdat sekä omavalvonnan.

Lajin kilpailutehtävät perustuvat ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteisiin, ruokapalvelun osaamisala, kokki, kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailutehtävät laaditaan yhdessä työelämän kanssa.

Kilpailu on parikilpailu.

Lajin semifinaaliin voi ilmoittautua kaksi kilpailuparia / oppilaitoksen toimipiste.

Osaamisvaatimukset

Kokkikilpailijat osaavat valmistaa maukasta, monipuolista ja terveellistä ruokaa ottaen huomioon suomalaisen ruokakulttuurin, kansainvälisyyden ja gastronomian vaatimukset. He hallitsevat ruoanvalmistuksessa tarvittavat kädentaidot ja tyypillisten ammattikeittiölaitteiden käytön huomioiden työturvallisuuden.

Tuotteiden valmistuksessa on huomioitava taloudellisuus, muuttuvat tilanteet, yhteistyö, kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä omavalvonta. Lisäksi tarvitaan toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen perustaidot.

Semifinaali- ja finaalitehtävät pohjautuvat seuraaviin ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkinnon osiin:

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen
 • Lounasruokien valmistus
 • Annosruokien valmistus
 • À la carte -ruoanvalmistus
 • Katu- ja pikaruokapalvelut
 • Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

Menestyvä kilpailijapari:

 • on oman alansa huippuosaaja
 • osaa laatia ja tulkita ruoanvalmistusohjeita sekä tehdä työsuunnitelmia omasta työskentelystään
 • osaa vastaanottaa, varastoida ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita
 • käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita
 • osaa esivalmistaa ja valmistaa lounasruokia, annosruokia, tilaus- ja juhlaruokia, katu- ja pikaruokia ja À la carte -ruokia hygieenisesti, kannattavasti sekä erilaisilla ruoanvalmistusmenetelmillä ja tekniikoilla
 • laittaa annoksia ja ateriakokonaisuuksia esille sekä tarvittaessa lähettää tuotteet asianmukaisesti asiakkaat huomioiden
 • osaa esitellä tuotteet asiakkaalle
 • toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, huolehtien tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta, terveellisyydestä sekä esteettisyydestä
 • kykenee toimimaan yhteistyössä muiden kanssa
 • on sisäistänyt ongelmanratkaisu- ja soveltamiskyvyn
 • osaa ammatillisen toisen kotimaisen kielen ja englanninkielen perustaidot
 • hallitsee kestävän kehityksen periaatteet teoriassa sekä työskentelyn aikana
 • osaa käyttää Word ja Excel-ohjelmia
 • osaa arvioida realistisesti omaa osaamistaan ja osaa ottaa palautetta vastaan

Lajiohjausryhmä

 • Joonas Eronen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Severi Heikkinen, Art Catering
 • Rauno Hynynen, Ammattiopisto Luovi
 • Petri Kilpeläinen, Osuuskauppa Keskimaa
 • Esa Koppelo, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Jukka Kyllönen, Yöpuu Yhtiöt
 • Jukka Mäkinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Sari Nissinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Arto Oinonen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Riitta Palho, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Sami Puumalainen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Timo Rasinaho, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jari Räinä, Ammattiopisto Luovi
 • Teemu Sirainen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Vesa Työppönen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Riikka Vanhala, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Tarmo Wasenius, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit