501 Leipuri-kondiittori

Tämän lajin tehtävät perustuvat elintarvikealan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja ja meijeristi.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi leipomossa, konditoriassa, teollisuusleipomossa, paistopisteellä, kahvila-konditoriassa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteessä, liha-, eines-, makeis-, mylly- ja panimoteollisuudessa tai pitopalveluyrityksessä valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä.

#taitaja2020 #leipurikondiittori

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Leipuri-kondiittori suunnittelee ja valmistaa asiakaslähtöisesti herkullisia, houkuttelevia ja näyttäviä leipomo- ja konditoriatuotteita. Elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan suorittanut leipuri-kondiittori toimii työtehtävissä esimerkiksi pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa, teollisissa leipomoissa, myymäläleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, henkilöstöravintoloissa sekä pitopalveluyrityksissä. Hän valmistaa asiakaslähtöisesti erilaisia ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita, leipomoeineksiä ja alan erikoistöitä sekä käsityövaltaisessa että teollisessa tuotannossa.

Leipuri-kondiittorin työssä vaaditaan monipuolisia kädentaitoja, soveltamiskykyä, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Leipuri-kondiittorilajin kilpailutehtävät perustuvat elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan kiitettävään tason vaatimuksiin. Lajissa on painotettu erilaisten konditoriatuotteiden ja konditoria-alan erikoistöiden valmistamista. Lajin tehtävien suunnittelussa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteystyötä työelämän kanssa – kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin sekä alan toimintakulttuuriin. Tuotteiden valmistuksessa huomioidaan hygieenisyys, kestävän kehitys, yrittäjämäinen ja omavalvonnan mukainen toiminta. Kilpailutehtävät muodostuvat sekä ennakkoon saaduista ja kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailua voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näyttöinä. Kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija valmistaa monipuolisesti työelämälähtöisiä sekä erilaisia näyttäviä leipomo- ja konditoriatuotteita. Hän osaa käsitellä raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita ja soveltaa annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta. Kilpailija osaa huomioida tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa perinteet, vallitsevat trendit sekä kansainvälisyyden.

Kilpailija:

 • Noudattaa hygienia-, omavalvonta-, työturvallisuus- ja laatuohjeita sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • Suunnittelee ja organisoi omaa työtään ja osaa tehdä suunnitelmaan muutoksia, osaa soveltaa ja ratkaista ongelmatilanteita
 • Hallitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa; ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteiden valmistus ja säilytys ja oman työvaiheen lopetus
 • Käyttää sujuvasti työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
 • Hallitsee käden taidot valmistaessaan leipomo- ja konditoriatuotteita sekä erikoistöitä
 • Arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • Ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • Pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • Käyttää ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • Huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • Toimii yhteistyössä muiden kanssa
 • Toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien valmistamiensa tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta ja esteettisyydestä
 • Tekee työssään tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa

Lajiohjausryhmä

 • Toni Heinonen, Semma Campus Bakery
 • Marjo Huuskonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mika Kaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Sonja Laurila, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
 • Kati Mikkonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Katri Mäkinen, Elonen Oy Leipomo
 • Mari Rosti-Sotti, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Esa Savolainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Maritta Vikeväinen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Joachim Wunsch, Finnbakels Oy
 • Sanna Äijäläinen, Wilhelmiinan konditoria Oy

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit