501 Leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto
leipuri-kondiittori

Semifinaali

Sivu nähtävissä marraskuussa 2019

Finaali

Sivu nähtävissä helmikuussa 2020

Tulokset

Finaalin tulokset nähtävissä 14.5.2020

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kondiittori suunnittelee ja valmistaa asiakaslähtöisesti herkullisia, houkuttelevia ja näyttäviä konditoriatuotteita. Elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan suorittanut leipuri-kondiittori toimii työtehtävissä esimerkiksi pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa, teollisessa leipomossa, myymäläleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä. Hän valmistaa asiakaslähtöisesti erilaisia ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita, leipomoeineksiä ja alan erikoistöitä sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa.

Leipuri-kondiittorin työssä vaaditaan monipuolisia kädentaitoja, soveltamiskykyä, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kondiittorilajin kilpailutehtävät perustuvat elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan kiitettävään tason vaatimuksiin. Lajissa painotetaan erilaisten konditoriatuotteiden ja konditoria-alan erikoistöiden valmistamista. Lajin tehtävien suunnittelussa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteystyötä työelämän kanssa – kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Tuotteiden valmistuksessa huomioidaan hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen, yrittäjämäinen ja omavalvonnan mukainen toiminta. Kilpailutehtävät muodostuvat sekä ennakkoon saaduista, että kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailua voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija valmistaa monipuolisesti erilaisia näyttäviä konditoriatuotteita. Hän osaa käsitellä raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita ja soveltaa annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta. Kilpailija osaa huomioida tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa perinteet, näkyvät trendit sekä kansainvälisyyden.

Kilpailija:

 • Noudattaa hygienia-, omavalvonta-, työturvallisuus- ja laatuohjeita sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • Suunnittelee ja organisoi omaa työtään ja osaa tehdä suunnitelmaan muutoksia, osaa soveltaa ja ratkaista ongelmatilanteita
 • Hallitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa; ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteiden valmistus ja säilytys ja oman työvaiheen lopetus
 • Käyttää sujuvasti työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
 • Hallitsee käden taidot valmistaessaan sekä konditoriatuotteita että konditoria-alan erikoistöitä
 • Arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • Ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • Pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • Käyttää ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • Huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • Toimii yhteistyössä muiden kanssa
 • Toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien valmistamiensa tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta ja esteettisyydestä
 • Tekee työssään tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa

Lajivastaavat

Marjo Huuskonen

marjo.huuskonen@gradia.fi

040 341 5027

Mari Rosti-Sotti

mari.rosti-sotti@gradia.fi

040 341 5917

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2019.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit