406 Sähköasennus / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 29.1.2020
Torstai 30.1.2020

Kilpailupaikat

Ylä-savon ammatti-
opisto

Asevelikatu 4
74100 Iisalmi

Hannu Husso
040 177 2808
hannu.husso@ysao.fi

Nivalan ammattiopisto JEDU

Maliskyläntie 2
85500 Nivala

Antti Marjoniemi
040 142 8642
antti.marjoniemi@jedu.fi

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Satamakatu 19
26100 Rauma

Juhani Nygren
044 455 8443
juhani.nygren@winnova.fi

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Hepolamminkatu 10, S-talo
33720 Tampere

Jouni Enqvist
050 550 4141
jouni.enqvist@tampere.fi

Semifinaali-koordinaattorit

Hannu Leinonen, Osao

hannu.leinonen@osao.fi

050 317 4679

Heikki Mustonen, Osao

heikki.mustonen@osao.fi

050 317 4703

Kilpailijamäärä

Kolme kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt 

Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus. 

Suunnitelmaan kuuluvat asiakirjat 

 • työselostus 
 • tasopiirustus 
 • keskuskaavio 
 • toiminnan kuvaus 

Työssä kalustetaan ryhmäkeskus sekä asennetaan valaistus ja pistorasia-asennukset. 

Asennuksissa noudatetaan SFS6000-standardisarjaa (2017) sekä hyvää asennustapaa. Kiinnitysväli naula- ja ruuvikiinnikkeillä vaaka- ja pystysuorassa asennuksessa on 0,17 – 0,22 m. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5 – 10 cm rasiasta, kytkimestä, kojeesta tai kaapelin mutkasta. Painike, valokytkin ja pistorasia asennetaan 1000 mm korkeuteen lattiasta. Jakorasioiden ja valaisimien asennuskorkeus määritellään tarkemmin tasopiirustuksessa.

Työlista 

 • Ryhmäkeskuksen kalustus 
 • Pistorasian asennus  
 • Valaistuksen asennus 
 • Piirustusten päivitys ja tarvittaessa lisäpiirustusten teko 

Merkinnät 

 • Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, kellokytkin releet ja yms. komponentit merkitään keskuksen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 1.1.-1.3. ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK_1.1.-1.3., merkinnässä käytettävä kaapelin merkintään suunniteltua merkintää. 

Asiakirjat 

 • Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat. Piirustukset ja asiakirjat luovutetaan muutosmerkinnöin. 

Käytönopastus 

 • Asiakkaalle annetaan laitteiston käytönopastus. 

Käytettävät materiaalit ja keskukset 

 • Asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita sekä johdot tyypillisiä esim. MMJ, MCMK, AMCMK.

Kilpailutehtävään käytettävä aika 

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 6 tuntia.

Pääasialliset arviointikriteerit

Semifinaalitehtävässä arvioidaan mm. 

Työ- ja sähkötyöturvallisuus 

 • työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta 

Käyttöönotto, testaus ja toiminta 

 • käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus 

Kalusteasennusten oikeat asennusmitat 

 • ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia 

Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen 

 • johtoteiden suoruus ja kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet 

Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset 

 • keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkonäkö 

Asiakaspalvelu ja dokumentointi 

 • loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle 

Työtavat ja -tekniikat 

 • työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely 

Kestäväkehitys ja yrittäjyys 

 • materiaalien käsittely, jätteen tuottaminen ja lajittelu, asennustarvikkeiden käyttö asiakkaan ja yrittäjän näkökulmasta 

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttavat arviointiin. 

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytettävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään. 

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 p. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Semifinaalivastaavat esittelevät arviointialueet ja painotukset. Arvioinnissa on pyritty painottamaan oleellisimpia asioita toiminnan kannalta. Tuomareina toimivat pääsääntöisesti samat henkilöt jokaisena kilpailupäivänä, jotta arviointi on mahdollisimman tasapuolinen. 

Esimerkki arvioinnista 
Työ- ja sähköturvallisuus 14,00 p 
Käyttöönotto, testaus ja toiminta  18,00 p 
Mitat ja ulkonäkö  20,00 p 
Laitteiden – ja johtoteiden asennus  12,00 p 
Johdotus ja liitokset  12,00 p 
Asiakaspalvelu ja dokumentointi  14,00 p 
Kestäväkehitys ja yrittäjyys  10,00 p 

Yhteensä 100 p

Lajin aikataulu

Kilpailupäivä sijoittuu aikavälille 8.00 – 16.00

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit ja laitteet

 • asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita pinta/uppoasennuksissa sekä sisä- ja ulkoasennuksissa 
 • yleiset pienkiinteistöjen asennuskaapelit esim. MMJ, MCMK, AMCMK 
 • pienkiinteistöjen keskukset ja keskustarvikkeet

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia 
 • kynä joka soveltuu komponenttien merkintään keskuksen kanteen 
 • käyttöönottotarkastusmittari 
 • johtojen merkintään soveltuvat välineet esim. tarrakirjoitin, merkintäliuskat ja merkintätaskut kaapelille 

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa ja juotavaa. Järjestäjä varaa kilpailijoille pientä tarjottavaa kilpailupaikalle. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit