404 Maalaus ja tapetointi

Tämän lajin tehtävät perustuvat pintakäsittelyalan perustutkinnon rakennusmaalauksen ja teollisen pintakäsittelyn osaamisaloihin. Ammattinimikkeet ovat maalari, lattianpäällystäjä ja pintakäsittelijä.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi rakennusyrityksissä sekä rakennusten kunnossapitoon erikoistuneissa yrityksissä tai maalaus-, pinnoitus-, tasoitus-, raappaus- ja tapetointitehtävissä.

#taitaja2020 #maalausjatapetointi

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudisrakennus-, rakennusten korjaus-, maalaus- ja ulkomaalaustyötaitoja. Kilpailussa käsiteltäviä töitä voivat olla esimerkiksi sisäseinäpintojen, sisäkattojen, lattioiden, ovien, ikkunanpuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Työ voi olla myös tapetointityötä tai ulkoverhouksen ja peltikattojen maalaamista pohjatöineen. Kilpailijan on osattava suorittaa kohteisiin liittyvät työt niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitteiden mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Lajin semifinaaliin voi ilmoittautua kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutyöt perustuvat pintakäsittelyalan perustutkinnon, rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan kiitettävän tason vaatimuksiin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Osaamistaitovaatimuksia perustutkinnossa tutkintonimikkeellä maalari ovat muun muassa:

 • maalaustöiden suojaus-, puhdistus-, esikäsittely-, hionta- ja pohjatyötaidot
 • kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelytaidot
 • erityyppisten käsittelyalustojen kittaus- silotus- ja tasoittamistaidot
 • pohja-, väli- ja pintamaalaustöiden hallinta sekä käsityövälinein että ruiskulla erityyppisillä maalausalustoilla
 • rajaustyöt käsityövälineillä
 • maalattavien seinäverhouksien ja tavallisten seinäverhouksien kiinnittämisen hallinta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:

Kilpailija hallitsee maalarin ammatissa suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hän osaa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Kilpailija pystyy suorittamaan annetut tehtävät kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hänellä on myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin tai materiaaleihin kohdistuvia muutostoiveita. Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen, työpaikan siisteyteen, pintojen laatuun, työturvallisuuden noudattamiseen, työn tekemisen ammattimaisuuteen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Lajiohjausryhmä

 • Aki Aaltonen, Tikkurila Oyj
 • Ismo Falck, C.E.Lindgren Oy
 • Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oyj
 • Katja Jaatinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Juho Kostekivi, Koulutuskeskus Brahe
 • Jani Lehtoniemi, Koulutuskeskus Brahe
 • Eva Mahlamäki, Koulutuskeskus Brahe
 • Jyrki Maunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tuija Nurkkala, Koulutuskeskus Brahe
 • Jouko Söderlund, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Reijo Turpeinen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Marja Viitaniemi, TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit