308 Visuaalinen myyntityö / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 29.1.2020

Kilpailupaikat

Oulun seudun ammattiopisto

Kauppakeskus Zeppelin, Oulu
Zeppeliinintie 1
90450 Kempele

Outi Manninen
outi.manninen@osao.fi
040 652 6935

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Prisma Pori, Mikkola
Itäkeskuksenkaari 6
28130 Pori

Mari Murola
mari.murola@winnova.fi
044 455 7688

Semifinaalikoordinaattori

Outi Manninen, OSAO

outi.manninen@osao.fi

040 652 6935

Kilpailijamäärä

Kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Kilpailutehtävät

Taitaja2020 kilpailun teemoja ovat työelämän muutos ja elinikäinen oppimien, kansainvälisyys, yrittäjyys sekä ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen.

Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen

Tehtävänä on toteuttaa pöytäesillepano, jossa esillepanon välineistön lisäksi on mukana myös torso tai mallinukke. Kohderyhmänä ovat kauppakeskuksen tai hypermarketin asiakkaat. Yritys antaa kilpailijoiden käyttöön tuotteet ja markkinointimateriaalin, josta kilpailija suunnittelee yrityksen visuaalista ilmettä ja kohderyhmää tavoittelevan esillepanon. Sekä tuotteet että kohderyhmä arvotaan tehtävänannon yhteydessä.

Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos

Semifinaalitehtävänä on toteuttaa elämyksellinen ja kaupallisesti kiinnostava esillepano arvottu yritys ja kohderyhmä huomioiden. Esillepanon teemana on tuotteisiin liittyvä tarina. Kilpailija tuottaa esillepanossa tarvittavan asiakasinformaation tietokoneella tai käsin.

Kilpailijan käytettävissä ovat yrityksen tuotteet, markkinointimateriaali ja kilpailupaikalla olevat tasot, telineet, kehykset, somistusrekvisiitta sekä tekstausvälineet ja –paperit. Kilpailutyössä tulee huomioida esillepanon visuaalinen ilme, kaupallisuus, tarinallisuus ja elämyksellisyys.

Kilpailija osaa sekä perustella tekemänsä visuaaliset ratkaisut että arvioida oman työskentelynsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Moduuli 3 Itsearviointi

Kilpailija osaa sekä perustella tekemänsä visuaaliset ratkaisut huomioiden kilpailutehtävän tehtävänannon ja kohderyhmän että arvioida oman työskentelynsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 2 tuntia. Kilpailutehtävä on sama kaikille, mutta esillepanon tuotteet ja kohderyhmä voivat vaihdella. Kilpailupiste, kohderyhmä ja esillepanon tuotteet arvotaan paikan päällä. Kilpailija ei voi seurata muiden osallistujien suorituksia ennen omaa kilpailusuoritustaan.

Pääasialliset arviointikriteerit

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Semifinaalitehtävän arviointi on 100% määrällistä. Arvioinnin suorittaa 3 tuomaria. Tehtävät ovat identtiset kaikilla semifinaalipaikkakunnilla.

Esimerkki arvioinnista

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)
Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)
Tuomarihaastattelu, itsearviointi (10 pistettä)

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle visualistin työkalupakin, jossa ovat mukana visualistin työssä tarvittavat työvälineet, kuten kiinnitystarvikkeet, sakset, siima, neulat, luonnosteluvälineet (kynät ja paperia).

Lisäksi kilpailija tarvitsee henkilöllisyyden tarkistamiseen henkilökortin, ajokortin tai KELA-kortin.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit