305 Lähihoitaja

Tämän lajin tehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on lähihoitaja.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, kotihoidossa, päiväkodissa, vanhainkodissa, kuntoutuslaitoksessa, hammashoitolassa, kauneushoitolassa tai kehitysvammaisten hoivakodissa.

#taitaja2020 #lähihoitaja


Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevia asiakkaita ja potilaita yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Lähihoitajalaji on yksilökilpailu. Lajin kilpailutehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattitaitovaatimusten kiitettävän tason kriteereihin.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lajin osaamisvaatimukset perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin. Lähihoitajaksi valmistavien osaamisalojen osalta tehtävät ovat pakollisten tutkinnon osien (kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen) mukaisia. Perustason ensihoitajaksi valmistavalla perustason ensihoidon osaamisalalla vastaavat tutkinnon osat ovat terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Lajiohjausryhmä

 • Minna Aspholm, Jyväskylän Hoivapalvelut
 • Kirsi Coco, Tehy ry
 • Laura Häyhä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Jari Kauppinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Nina Kauppinen, Omnia
 • Anni Launonen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Johanna Lind, Axxell
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Soila Nordström, Opetushallitus
 • Tanja Oksanen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • Mari Seppänen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Maire Toivanen, Suomen Diakoniaopisto
 • Lena Öhman, Opetushallitus

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit