301 Asiakaspalvelu ja myynti


Tämän lajin tehtävät perustuvat liiketoiminnan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on merkonomi.

Työpaikka voi olla erilaisissa organisaatioissa esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, visuaalisen myyntityön, palvelumuotoilun, talouden sekä toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä, tilitoimistossa tai eri alan yritysten tai organisaatioiden omilla talousosastoilla.

#taitaja2020 #asiakaspalvelujamyynti


Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi, tutkinnon perusteiden tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin. Kilpailutehtävät mittaavat perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin tutkinnonosien kiitettävän tason osaamista. Asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä esille tulevat erilaiset palvelu ja myyntitilanteet.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Lajin semifinaaliin voi ilmoittautua kolme kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on osattava kartoittaa asiakkaan tarpeet, myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita kannattavasti sekä palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Kilpailijoiden tulee selviytyä asiakaspalvelutilanteista vieraalla kielellä (englanti). Kilpailijan työskentely on yrittäjämäistä, taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua ja oma-aloitteista sekä suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus ja kestävä kehitys huomioiden.

Lajiohjausryhmä

  • Kaisa Alaraatikka, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Jaana Eirtovaara, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Heli Juntunen, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
  • Sampo Niskanen, Business College Helsinki
  • Heini Pennanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Miina Piesala, Würth Oy
  • Tarja Saarinen, Lapin koulutuskeskus REDU

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit