206 Verkkosivujen tuottaminen

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
datanomi

Semifinaali

Sivu nähtävissä marraskuussa 2019

Finaali

Sivu nähtävissä helmikuussa 2020

Tulokset

Finaalin tulokset nähtävissä 14.5.2020

Yleiskuvaus kilpailulajista

Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri vaiheet.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, sivuston tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja/tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).

Kilpailija koostaa verkkosivuston eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sivuston eri selaimilla, päätelaitteilla ja W3C-validaattorilla. Kilpailija julkaisee sivuston palvelimelle sekä esittelee sivustoa asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.

Kilpailija tekee sivuston ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta sivuston käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata:

  • huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
  • suunnitella visuaalisesti näyttäviä verkkosivustoja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen
  • huomioida alalla vallitsevat trendit
  • ottaa huomioon sivuston esteettömyys ja käytettävyys
  • toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosivuja
  • tuottaa palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
  • projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
  • ratkoa vastaantulevia ongelmia
  • yhdistää tekemänsä sivusto sosiaalisen median ohjelmistoihin

Lajivastaavat

Sari Paunonen

sari.paunonen@gradia.fi

040 341 5820

Heikki Jylänki

heikki.jylanki@gradia.fi

040 341 5977

Lajiohjausryhmä

  • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2019.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit