206 Verkkosivujen tuottaminen

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on datanomi.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi IT-alan työtehtävissä erilaisissa yrityksissä tai julkisella sektorilla.

#taitaja2020 #verkkosivujentuottaminen

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri vaiheet.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, palvelun tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja/tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).

Kilpailija koostaa verkkosivuston eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sivuston eri selaimilla, päätelaitteilla ja W3C-validaattorilla. Kilpailija julkaisee sivuston palvelimelle sekä esittelee sivustoa asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.

Kilpailija tekee sivuston ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta palvelun käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata:

 • huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
 • suunnitella visuaalisesti näyttäviä verkkosivustoja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen
 • huomioida alalla vallitsevat trendit
 • ottaa huomioon sivuston esteettömyys ja käytettävyys
 • toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosivuja
 • tuottaa palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
 • projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
 • ratkoa vastaantulevia ongelmia
 • yhdistää tekemänsä sivusto sosiaalisen median ohjelmistoihin
 • hyödyntää versionhallintaa

Lajiohjausryhmä

 • Heikki Jylänki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tapio Kattainen, Business College Helsinki
 • Jouni Korhonen, Opinsys Oy
 • Jari Leivo, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Miikka Merikanto, Business College Helsinki
 • Sari Paunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Margit Tennosaar, Business College Helsinki
 • Mikko Ulvi, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit