205 Tietokoneet ja -verkot

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat elektroniikka-asentaja ja ICT-asentaja.

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikenne- ja tietokonelaitteiden asennukset ja käyttöönotto sekä elektroniikkatuotantoon liittyvät testaus, korjaus- ja käyttöönottotehtävät tai huolto- ja asennustoimintaan liittyvät asiakaspalvelutyöt.

#taitaja2020 #tietokoneetjaverkot

Finaali

Finaalia ei järjestetty.

Tulokset

Finaalia ei järjestetty.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisen ICT-asentajan tutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailussa IT-alan ammattilaiset toteuttavat modulaarisen asiakastyön. Työssä testataan kilpailijoiden taidot laitteisto- ja ohjelmistoasennuksissa sekä järjestelmän ylläpidossa. Kilpailutehtävien arviointi perustuu toiminnallisuuteen.

Kilpailijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista oman alan tukitehtävissä. Kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä. Mikäli finaalissa on ruotsia äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

 • asentaa, koota, päivittää ja huoltaa tietokoneita
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää tietokoneen käyttöjärjestelmiä
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää ohjelmistoja
 • suunnitella lähiverkko vaatimusten mukaan (fyysinen suunnittelu, verkko-osoitteiden jako)
 • kaapeloida ja kytkeä lähiverkko standardien mukaisesti (valokuitu, kupari ja langaton)
 • asentaa, konfiguroida, päivittää ja huoltaa lähiverkon aktiivilaitteita
 • asentaa, konfiguroida ja huoltaa palvelimia perus- ja erillispalveluineen
 • toimia verkon pääkäyttäjänä
 • asentaa ja konfiguroida lähiverkon työasemat
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida pilvipalveluita
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida mobiililaitteita
 • laatia ja ylläpitää vaadittavat dokumentaatiot
 • noudattaa alan yleisiä turvamääräyksiä ja noudattaa työturvallisuutta
 • huolehtia ja ylläpitää tietoturvaa
 • noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä
 • etsiä, koota ja hyödyntää tietoa
 • ongelmanratkaisutaito
 • asiakaspalvelutaito

Lajiohjausryhmä

 • Mikko Hiltunen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti
 • Heikki Mattila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Karo Saharinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jorma Varis, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mika Vilpo, Elisa Oyj
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
 • Jalmari Välimaa, Hyria koulutus

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit