105 Metsäkoneen käyttö / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 29.1.2020
Torstai 30.1.2020

Kilpailupaikat

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu


Tuomarniementie 55
63700 Ähtäri

Antti Virkkunen
040 868 2604
antti.virkkunen@sedu.fi

OSAO


Jokijärventie 2
93400 Taivalkoski

Jouni Kortetjärvi
040 517 7505
jouni.kortetjarvi@osao.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tiedepuisto 3
28600 Pori

Markku Anttoora
044 455 8005
markku.anttoora@winnova.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Metsäkouluntie 10 
50101 Mikkeli

Mikko Pulkkinen
044 711 5699
mikko.pulkkinen@esedu.fi

Semifinaali-koordinaattori

Jouni Kortetjärvi, OSAO

jouni.kortetjarvi@osao.fi

040 517 7505

Kilpailijamäärä

Tässä lajissa semifinaaleihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne

Moduuli 1. Monivalintatehtävä metsäluonnon tuntemuksesta sekä koneelliseen puunkorjuuseen käytettävistä koneista  

Moduuli 2. Kasvatushakkuu (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)   

Moduuli 3. Koneellinen puutavaran lähikuljetus keskikokoisella kuormatraktorilla (omapaino 10-20 tn)  

Pääasialliset arviointikriteerit 

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 pistettä.  

Tehtävä 1. Pisteytys tehtävävastauksien mukaan 
Tehtävä 2. Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen 
Tehtävä 3. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta  
Kaikkien tehtävien arviointi perustuu objektiiviseen arviointiin.  

Lajin aikataulu

Kilpailupäivä alkaa klo 9.00

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle John Deere Sim4 kevytsimulaattorin ja keskiraskaan kuormatraktorin.  

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla tulee olla ulkona tapahtuvaan konetyöskentelyyn sopiva vaatetus, turvakengät sekä kirjoitusvälineet.  

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Monivalintatehtävä metsäluonnon tuntemuksesta sekä koneelliseen puunkorjuuseen käytettävistä koneista 

Tehtävämoduulin keskeinen sisältö

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymykset liittyvät metsäluonnon tuntemukseen, kasvatusmetsän käsittelyyn ja metsäkoneen tekniikkaan.  

Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet:  

  • kysymyslomake 
  • kirjoitusvälineet 
  • Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5. Perässä sivuviittaus, tai muu viittaus 
  • Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 6. painos, ISBN 978-952-338-033-2. Perässä sivuviittaus, tai muu viittaus 
  • Huoltokirja/Käyttöohje, John Deere 1070E/ 1170E Interim Tier 4, Julkaisu 20141128, F680526. Perässä sivuviittaus 

Ehdot

Käytettävä aika:40 min + 5 min tutustuminen
Pisteet:30 p

Moduuli 2/Kasvatushakkuu (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)

Tehtävämoduulin keskeinen sisältö

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia kasvatushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K5) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 20 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.  

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset
Harvennushakkuutyömaan rajaus on merkitty punaisella värillä, ja merkityt puut ovat poistettavia puita. Hakkuu aloitetaan kuviosta 1. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta- ja laatuvaatimukset.  

Simulaattoriasetukset
Tehtävässä käytetään käyttösimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.  

Perussäädöt
Riipukkeen kireys 100, nosturin nopeus 70. 

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.  

Ehdot

Käytettävä aika:20 min + 5 min tutustuminen
Pisteet:30 p

Moduuli 3/Koneellinen puutavaran lähikuljetus keskikokoisella kuormatraktorilla (omapaino 10-20 tn) 

Tehtävämoduulin keskeinen sisältö

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia lähikuljetuksessa. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K5) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan ulkoalueella tukkimittaista puuta siirtämällä aluspuilla olevasta pinomuodostelmasta toiseen, aikaa on varattu tutustumiseen 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa tutustumisvaiheessa koneen käyttöön liittyvissä asioissa.  

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset
Tehtävänä on siirtää kahta (2) puutavarapinoa siten, että hän kuormaa ensimmäisen pinon koneen kuormatilaan ja siirtää sen seuraavien tyhjien aluspuiden päälle. Tehty pinomuodostelma tulee olla pinomittauskelpoinen.  

Seuraavaksi kilpailija ajaa katkottujen pölkkyjen luo ja pinoaa pölkyt päällekkäin, pölkyt 40cm korkeita ja niitä 5 kpl.  

Seuraavaksi kilpailija ajaa seuraavan pinon luo ja kuormaa sen kyytiin, siirtää koneen seuraavien tyhjien aluspuiden kohdalle ja purkaa kuorman.  

Edellä kerrottu puutavaran siirto jatkuu, kunnes tuomarit ilmoittavat kilpailijalle kilpailuajan päättymisestä lipun heilautuksella ja radiopuhelimella. Kilpailuajan päättymisen jälkeen kuormattuja puita ei lasketa mukaan suoritukseen. Kilpailuajan päätyttyä kilpailija laskee kuormaimen kuormatilaan.  

Tuomari keskeyttää tehtävän, jos kilpailija vaarantaa itsensä tai yleisön turvallisuuden tai kilpailijan toiminta aiheuttaa koneen rikkoontumisen.  

Kuormatraktoritehtävä toteutetaan piha-alueella. Tehtävä suoritetaan merkityllä alueella yksilösuorituksena. Jokainen kilpailija saa ennen suorituksen alkua 5 minuutin koneen käyttökoulutuksen. Ennen kilpailusuoritusta kilpailijalla on mahdollisuus tutustua kilpailukoneen kuormaimeen kuormaamalla puutavaraa lämmittelyalueella 5 minuuttia, sekä tutustua jalkaisin kilpailurataan.  

Ennen tehtävän alkua kone sijoitetaan lähtölinjalle, koneen kuormain kuljetusasennossa taitettuna koura sermiin päin. Ratatuomarit selvittävät kilpailijalle tehtävän kulun. Tehtävä alkaa lipun heilautuksella.  

Perussäädöt
Kone on säädetty valmiiksi. Nosturisäädöissä käytetään tehdasasetuksia ja työkierrokset kyseiseen konetyyppiin soveltuvat. Mitään säätöjä ei muuteta kilpailupäivän aikana. 

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.  

Ehdot

Käytettävä aika:30 min + 5 min tutustuminen
Pisteet:40 p

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit