104 Kuljetuslogistiikka / Semifinaali

Aika

Tiistai 28.1.2020 Oulu (Kempele) ja Iisalmi
Keskiviikko-torstai 29.-30.1.2020 Tampere

Kilpailupaikat

Oulu, Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Niittyrannantie 5
90440 Kempele

Jarmo Iivari
jarmo.iivari@osao.fi
050 536 7875 

Tampere, Tampereen ammattiopisto Tredu

Vaajakatu 13
33101 Tampere

Jorma Eskola
jorma.eskola@tampere.fi
044 486 3917

Iisalmi

Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto
Sonkajärventie 114
74100 Iisalmi

Petteri Makkonen
petteri.makkonen@sakky.fi
044 785 3376

Semifinaalikoordinaattorit

Jarmo Iivari, OSAO

jarmo.iivari@osao.fi

050 536 7875

Petteri Makkonen, Sakky

petteri.makkonen@sakky.fi

044 785 3376

Jorma Eskola, Tredu

jorma.eskola@tampere.fi

044 486 3917

Kilpailijamäärä

Kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1. Teoriatiedon hallinta

 • Kilpailijat vastaavat logistiikka- alan yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, työ- ja liikenneturvallisuutta sekä työkyvyn edistämistä koskeviin kirjallisiin monivalintakysymyksiin. Tehtävän kesto 45min. 

Moduuli 2. Noutokuorman lastaus asiakkaalta 

 • Tehtävänä on suorittaa kuormanlastaus terminaaliolosuhteissa kuormankäsittelylaitteita hyväksi käyttäen. Tehtävä sisältää työvaiheita päivittäisen kappaletavarajakelun suoritealalta. Tehtävän kesto 25min. 

Moduuli 3. Kuorma-auto simulaatio 

 • Tehtävänä on ajaa taloudellisesti ja liikennesääntöjä noudattaen kuorma-autosimulaattorilla ennakkoon määrätty reitti. Tehtävän kesto 25min. 

Moduuli 4. Vaihtolavan käsittely koukkulaitteella ja kuorma-auton ajoonlähtötarkastus 

 • Kilpailijan tehtävänä on suorittaa vaihtolavan käsittelytehtävä koukkulaitteella varustetulla kuorma-autolla. Lisäksi tehtävässä kilpailija suorittaa kuorma-autolle ajoonlähtötarkastuksen. Tehtävän kesto 25min. 

Moduuli 5. Kuorma järjestyksen muuttaminen kuormatilassa 

 • Kilpailijan tehtävänä on siirtää haarukkavaunulla kuormatilassa valmiiksi lastattu kuorma kuormakartan mukaiseen järjestykseen. Tehtävän kesto 25min. 

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0-100 p. Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 5. 

 • Teoriatiedon hallinta 20 p 
 • Noutokuorman lastaus asiakkaalta 25 p 
 • Kuorma-autosimulaattori 15 p 
 • Vaihtolavan käsittely koukkulaitteella ja kuorma-auton ajoonlähtötarkastus 25 p 
 • Kuorma järjestyksen muuttaminen kuormatilassa 15 p 

Mikäli semifinaaleissa kilpailijat päätyvät samalle pistesijalle, ratkaisee tehtävän kaksi noutokuorman lastaus asiakkaalta pisteet ensisijaisesti paremmuuden. Toissijainen on tehtävän viisi kuorman järjestyksen muuttaminen kuormatilassa kokonaisaika. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Laadulliset arviot 10% 

Määrälliset arviot 90% 

Arvioinnin suorittaa 12 tuomaria / semifinaalipaikkakunta. 

Esimerkki arvioinnista

Työprosessin hallinta (noin 30%) 

 • oman työn suunnittelu 
 • työn kokonaisuuden hallinta 
 • ekologinen ja laadukas 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta (noin 40%) 

 • tarkastukset 
 • kuormaus 
 • kuorman varmistus 
 • ajoneuvon käsittely 

Työn perustana olevan tiedon hallinta (noin 20%) 

 • käyttöohjekirjojen käyttö 
 • logistiikan yleistiedot 
 • yrittäjyys 
 • asiakaspalvelu 
 • tie- ja tavaraliikenteen lainsäädäntö 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot (noin 10%) 

 • ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot 
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö 
 • työturvallisuudesta

Lajin aikataulu

Kilpailupäivä sijoittuu aikavälille 8.00 – 16.00 myöhemmin julkaistavan kilpailukohtaisen aikataulutuksen mukaisesti. Kilpailijoiden semifinaalipaikkakunta ilmoitetaan kilpailuhuoltajalle.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle suorituksissa tarvittavat koneet, välineet, tarvikkeet ja ajoneuvot sekä perehdyttää tarvittaessa kilpailijat kilpailutehtävän laitteisiin. 

Käytettävä kalusto: Rekkasimulaattori (Simrac / Autosim AS), kuorma-autoja,  ja haarukkavaunu. 

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla on oltava mukana kuljettajan (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) huomioväriset työvaatteet (takki, housut, turvakengät ja työkäsineet) ja kirjoitusvälineet. 

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). 

Matkapuhelimen käyttö ja tehtävien kuvaaminen on kielletty. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit