N1 Tuotantotekniikka – 3D uudet tuotantomenetelmät

Tämän lajin tehtävät perustuvat kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon ja konetekniikan insinöörin perusopintojen yhteisiin osaamisvaatimuksiin.

Laji on Taitaja 2020-tapahtumassa ammattinäytös ja joukkuekilpailu. Laji toteutetaan yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa. Kansainvälisessä World Skills -kilpailuissa laji on nimeltään MTC Manufacturing Team Challenge.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Tuotantotekniikka – 3D uudet tuotantomenetelmät on joukkuekilpailu, joka toteutetaan yhteistyössä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Joukkueessa on kaksi kilpailijaa ammattiopistosta ja kaksi kilpailijaa ammattikorkeakoulusta. Joukkueen on toimittava yhdessä tehtävän suorittamiseksi ja hyödynnettävä joukkueen jäsenten vahvuuksia ja osaamisalueita.

Lajissa ei järjestetä semifinaaleja, kyseessä on kutsukilpailu. Lajissa tehdään 3D-malli osasta, skannaamalla osa(t). Valmistuskuvat tehdään käänteisen suunnittelun työtavalla, tuotoksena mittakuvat. Mitoitetun mallin perusteella tehdään ohjelmat 3D tulostuskoneelle. Tulostetaan kappaleet. Tehdään tarvittavat jälkikäsittelyt. Tulostettujen kappaleiden vaatimuksenmukaisuus todennetaan 3D-mittauskoneella mittaamalla. Sovitetaan uudet osat ja asennetaan paikalleen. Tehdään tuotteen kokoonpano sekä testataan valmis kokoonpano.

Lajiin sisältyy ennakkotehtävä, joka on osa kilpailusuoritusta. Ennakkotehtävä sisältää menetelmäsuunnittelua, CAD/CAM-ohjelmointia ja metallisen osan valmistusta koneistamalla.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon kiitettävään tasoon sekä konetekniikan insinöörin perusopintojen osaamisvaatimuksiin huomioiden työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Lajin keskeiset osaamiset on kuvattu kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tutkintojen perusteissa tutkinnonosat:

 • valmistustyötehtävissä toimiminen
 • asennuksen ja automaation perustyöt
 • koneistus
 • CAD/CAM-ohjelmointi
 • 3D-valmistusmenetelmän käyttö

Lajiohjausryhmä

 • Katja Aaltonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Antti Henell, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry
 • Markku Simpanen, Turun ammatti-instituutti
 • Jouni Sorsa, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Ahti Tunturi, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Pekka Törnqvist, Turun ammattikorkeakoulu

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit