Taitaja2020 Jyväskylä – också på svenska

Taitaja-kilpailu on aina ollut kaksikielinen tapahtuma. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että ruotsinkielisillä opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla ammattitaidon suomenmestaruuksista omassa lajissaan.

Kaksikielisyyskoordinaattorina vastaan käännöstöistä ja niiden koordinoinnissa yhteistyössä Mästare på svenska -projektin toimijoiden kanssa. Käännöstyöt teetetään ja asiatarkastetaan keskitetysti Vaasassa.

Kaikki aineisto, jota kilpailuissa tarvitaan, käännetään ruotsiksi lajeissa, joissa on ruotsinkielisiä semifinalisteja. Taitaja-tapahtuman verkkosivuilla julkaistaan paljon materiaalia sekä semifinaaleihin että finaaleihin liittyen ennen kilpailuja ja itse kilpailutehtävätkin on käännettävä ruotsiksi.

Lisäksi on mahdollistettava sujuva kilpaileminen ruotsiksi. Tämä tarkoittaa ruotsinkielisten asiakkaiden hankkimista lajeihin, joissa tehdään asiakastöitä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että ainakin yksi tuomari on ruotsin kielen taitoinen, mikäli lajissa kilpailee ruotsinkielisiä finalisteja. Mikäli tuomaria ei ole saatavilla, käytetään tapahtumaa varten rekrytoituja tulkkeja.

Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtuman semifinaaleihin osallistuu tänä vuonna 66 ruotsinkielistä semifinalistia 21 eri lajissa. Me täällä Keski-Suomessa yritämme kaikin keinoin varmistaa, että heillä on hyvät edellytykset kilpailla ja edetä Taitaja-kilpailujen finaaleihin.


Mästare-tävlingen har alltid varit ett tvåspråkigt evenemang. I praktiken betyder det att arrangören svarar för att finlandssvenska studerande har likvärdiga möjligheter att tävla om finskt mästerskap i yrkesskicklighet i sin egen gren. 

Som tvåspråkighetskoordinator svarar jag för översättningar och koordination av dessa i samarbete med Mästare på svenska -projektet i Vasa. Översättningarna görs och sakgranskas i Vasa.

Allt material som behövs i tävlingen översätts till svenska. Mycket material angående semifinalerna och finalerna publiceras på Mästare-evenemangets nätsidor och själva tävlingsuppgifterna ska också översättas.

Dessutom måste man möjliggöra en smidig tävling på svenska. Detta betyder rekrytering av svenskspråkiga kunder till de grenar där tävlanden utför kundarbete. En av domarna måste vara svenskspråkig om grenen har svenskspråkiga finalister. Om ingen domare finns tillgänglig används tolkar som rekryteras för evenemanget.

I år deltar 66 svenskspråkiga semifinalister i 21 olika grenar i Mästare2020 Jyväskylä -evenemangets semifinaler. Vi här i Mellersta Finland försöker på alla sätt försäkra att de har goda förutsättningar att tävla och gå vidare till Mästare-finalen.

#taitaja2020 #tunnetulevaisuus
#mästare2020 #kännframtiden

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Creanex Taitaja-yhteistyökumppanina jo vuodesta 2011

Creanex on suomalainen simulaattorivalmistaja. Tuotteitamme käytetään laajalti erilaisten työkoneiden ja […]

Jaakko toteuttaa unelmaansa puuseppänä Puulon Oy:n tehtaalla

Jaakko Järvellä on ollut elämässään selvät sävelet: hän on aina […]

Nilfisk – kehityksen edelläkävijä jo 114 vuotta

Nilfisk lanseerasi jo vuonna 1910 ensimmäisen sähkökäyttöisen imurin Euroopan markkinoille. […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit